Är du modig?

Mod har blivit en viktigt egenskap i en föränderlig värld och komplexa organisationer. Är du modig? Eller vill du bli? Läs mer här.