Att avsluta samarbetet- off boarding

Det är viktigt att få en bra start på samarbetet vid en nyrekrytering. Det tror jag vi alla är överens om. Lika viktigt är ett bra avslut när men medarbetare väljer att lämna oss. En välplanerad off boarding-process ökar chanserna för ett värdefullt ambassadörsskap. Poolia har sammanställt några användbara punkter för ett bra avslut. Läs mer om det här.