Beröm i enrum, kritisera i sällskap?

Är det dags att vända på den gamla sanningen ”Kritisera i enrum. Beröm i sällskap”? Läs mer här.