Sköna maj välkommen!

Maj har anlänt med sol och lövsprickning. Brinkegruppen tar fram tjänstecykeln. Mot dagens värv!

Rekryteringstester-bra eller dåligt?

En artikel i DN av Augustin Erba gällande användandet av tester vid rekrytering har väckt diskussion i rekryteringsbranschen. Är testerna bra eller dåliga som verktyg för urval? Hur påverkar de kandidatupplevelsen? Hur användbar är egentligen indata i olika tester. Du kan läsa mer här. En bra analys som ger anledning till självkritik och eftertänksamhet.

Möten, möten, möten…vågar du välja bort?

Arbete på distans och kalendern full med möten, tillsynes utan avbrott. Vågar du bryta mönstret och välja bort? Ett exempel på mötesfria dagar för att minska pandemitröttheten kan du läsa om här.

Använder du felaktiga tester vid rekrytering?

Att hitta rätt person vid rekrytering är svårt. Personlighetstester har under lång tid växt fram som ett etablerat verktyg som stöd i urvalet. På senare tid dock mer och mer ifrågasatt. En diskussion om olika testverktygs faktiska tillförlitlighet hittar du här. Dags att se över rekryteringsprocessen för ett kompetensbaserat urval?

Ledarskap i det nya normala

Förra veckan deltog Brinkegruppen i ett intressant webinar på inbjudan från WES Insight. Ämnet var “Ledarskap i det nya normala” och den rapport man sammanställt visar att Corona-pandemin och dess konsekvenser ställer stora krav på nya former av ledarskap. Intressanta analyser av mångfaldens betydelse för att lyckas i kris och förändring samt slutsatsen att kvinnliga …

Ledarskap i det nya normala Läs mer »

Fredag!

Nu tar vi helg. Ta hand om er.

Det blev bättre än vi trodde- Hemarbete under Corona.

Brinkegruppen har arbetet hårt under Corona-perioden. Om förra årets initiala omställning fokuserade på krishantering, åtgärder mot smittspridning och systematisk arbetsmiljöarbete har den senaste tiden mer handlat om motivation. Det envisa viruset vill inte släppa taget och vi jobbar fortfarande hemma ett år senare. Även om pandemin i sig är en förskräcklig historia, där många drabbats …

Det blev bättre än vi trodde- Hemarbete under Corona. Läs mer »