Använder du felaktiga tester vid rekrytering?

Att hitta rätt person vid rekrytering är svårt. Personlighetstester har under lång tid växt fram som ett etablerat verktyg som stöd i urvalet. På senare tid dock mer och mer ifrågasatt. En diskussion om olika testverktygs faktiska tillförlitlighet hittar du här. Dags att se över rekryteringsprocessen för ett kompetensbaserat urval?

Ledarskap i det nya normala

Förra veckan deltog Brinkegruppen i ett intressant webinar på inbjudan från WES Insight. Ämnet var ”Ledarskap i det nya normala” och den rapport man sammanställt visar att Corona-pandemin och dess konsekvenser ställer stora krav på nya former av ledarskap. Intressanta analyser av mångfaldens betydelse för att lyckas i kris och förändring samt slutsatsen att kvinnliga …

Ledarskap i det nya normala Läs mer »

Fredag!

Nu tar vi helg. Ta hand om er.

Det blev bättre än vi trodde- Hemarbete under Corona.

Brinkegruppen har arbetet hårt under Corona-perioden. Om förra årets initiala omställning fokuserade på krishantering, åtgärder mot smittspridning och systematisk arbetsmiljöarbete har den senaste tiden mer handlat om motivation. Det envisa viruset vill inte släppa taget och vi jobbar fortfarande hemma ett år senare. Även om pandemin i sig är en förskräcklig historia, där många drabbats …

Det blev bättre än vi trodde- Hemarbete under Corona. Läs mer »

Trevlig sommar!

Brinkegruppen önskar alla kunder och klienter en trevlig sommar och en välförtjänt ledighet!

Plan för återgång

Semestern står för dörren. Kanske ser man en ljusning i Corona-läget i Augusti. Har du satt planen för eventuell återgång i din verksamhet? Bra information hittar du på prevent.se

Håll i och håll ut

Kanske skönjer vi en lite ljusning. Håll i och håll ut och kom ihåg att riskbedöma varje steg av ev återgång till vanlig vardag.