Det blev bättre än vi trodde- Hemarbete under Corona.

Brinkegruppen har arbetet hårt under Corona-perioden. Om förra årets initiala omställning fokuserade på krishantering, åtgärder mot smittspridning och systematisk arbetsmiljöarbete har den senaste tiden mer handlat om motivation. Det envisa viruset vill inte släppa taget och vi jobbar fortfarande hemma ett år senare. Även om pandemin i sig är en förskräcklig historia, där många drabbats av förluster av nära och samhällsekonomin står inför konsekvenser som vi ännu inte kan överblicka, har det långdragna hemarbetet och minskade sociala kontakter fungerat bättre än vi trodde.

Pulsmätningar i verksamheter där Brinkegruppen har uppdrag visar att medarbetare trivs allt bättre med hemarbetet. Vi känner igen oss i resultatet av analysföretaget Netigates undersökning, som man berättar om i arbetsmiljötidningen Arbetsliv. Du kan läsa mer här.