Det där med terapi…

… vad är det för något egentligen?

Det här svaret får du om du frågar ”Vårdguiden”:

”När behöver man psykoterapi?

En behandling för många tillstånd

Psykoterapi är en behandlingsmetod som utgår från någon form av psykologisk teori om hur människan fungerar. Det allmänna målet med psykoterapi är att hjälpa den som lider av någon form av psykisk ohälsa, psykiska problem eller psykiska kriser. Syftet med behandlingen är att hjälpa den som behandlas, till exempel med att

  • släppa föreställningar som man håller fast vid trots att de begränsar livet
  • förändra beteenden som är destruktiva eller hindrar en i livet
  • lära sig något nytt om sig själv
  • lära sig nya färdigheter för att kunna hantera sina problem
  • komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem
  • i större utsträckning kunna leva sitt liv utifrån sina värderingar
  • acceptera begränsningar och brister som tillhör livet
  • känna sig som en vanlig människa i gemenskap med andra
  • förstå hur vissa beteenden på kort sikt minskar besvären men på lång sikt förvärrar dem.

Rädsla, ångest eller oro vanliga skäl att söka hjälp

De flesta människor som söker hjälp kan peka på något speciellt problem eller besvär. Till exempel kan man vara rädd för att åka tåg eller buss. Man kan känna ångest i samband med vissa arbetsuppgifter eller i kontakten med andra människor.

Man kan också söka hjälp på grund av allmän oro och ångest. Kanske känner man meningslöshet i tillvaron, som man inte kan förklara. En del som vill ha hjälp känner sig ensamma, isolerade och ständigt nedslagna eller deprimerade. De har tappat livslusten och framtiden ter sig enbart problematisk och konfliktfylld.

Det finns även en grupp som inte själva söker hjälp utan snarare uppmanas av anhöriga eftersom de utåt visar att de inte mår bra. Det gäller ofta barn och ungdomar. Även vuxna som ständigt kommer i konflikt med andra eller har svårt att hantera vardagslivet kan uppmanas att söka hjälp.”

Lite fyrkantigt kanske men informativt. Det skulle kunna sammanfattas med att ibland är det svårt att vara människa. Ibland faller man.

Terapi är till för att du ska må bättre. Med hjälp av en terapeut får du kunskapen och redskapen för att lyckas med det. Terapeuten finns där för att lyssna på din historia och stötta dig i din process.

Terapi är en investering  i dig själv. En plats för dig i livet där du kan fokusera på att bryta med gamla mönster, göra dig av med negativa tankar, hantera ångest och obehag eller rädda en havererad relation.

Det finns många sorters terapier och många sorters terapeuter.  Vem som passar  beror på vem du är och vilken hjälp du behöver. Rekommendationer kan nog vara bra, fråga vänner och bekanta. Dock vet du ju inte mer än att terapeuten passade för den som lämnar rekommendationen.  Bästa sättet är nog att testa genom ett inledande möte eller avstämningssamtal.  Själva terapiprocessen tar lite tid så, resultat kan man inte söka efter omedelbart men det ska kännas bra i magen. En känsla av förtroende. Man känner sig sällan så knepig som när man ska börja sin berättelse hos en terapeut. Jag kan trösta dig med att som terapeut har men redan hört allt. Har man arbetet ett tag har man också hunnit fascineras över att vi människor är så lika. Att vi kämpar på med samma problem och att vi pratar alldeles för lite om det.

När en terapi fungerar är det en helt underbar känsla, både för klient och terapeut! Vill du veta mer om hur det är att gå i terapi hos Brinkegruppen är du välkommen att kontakta mig antingen på telefon 0709-684 378 eller via mail ann-sofie@brinkegruppen.se