Försäljning och verksamhetsutveckling

"Brinkegrupppen ligger bakom ett flertal lyckosamma försäljnings- och verksamhetsutvecklingsprojekt tack vare strategisk kompetens och kapacitet att snabbt förstå konsekvensen av fattade beslut. Med vårt stöd investerar du framgångsrikt i din försäljning och skapar resultat i linje med verksamhetens mål och vision."
Vi coachar chefer och medarbetare i implementering samt tydligt och professionellt genomförade av :

  • Verksamhetsutveckling, affärsutveckling, ledarutveckling
  • Målstyrning och uppföljning av prestation
  • Försäljningsstrategi
  • Kompetensutveckling och företagsanpassad utbildning

Brinkegruppen uppnår alltid konkreta resultat. Vi utvecklar struktur, tryggare ledare och förbättrad kommunikation vilket skapar starkare organisationer och bättre förutsättningar att uppnå affärsmål.


Intresserad av våra tjänster?

Vill du boka en tid eller har du frågor? Använd då formuläret eller kontakta oss direkt.

Peter Lundmark, Senior konsult försäljning och verksamhetsutveckling

Jag har flera års bred erfarenhet av ledarskap i roller som VD, försäljningschef, affärsområdeschef, marknadschef och kundtjänstchef. Företagen jag representerat har varit allt från små aktiebolag till börsbolag, samt medlemsägda företag.