Gränser och integritet

Står du alltid upp för din mening och säger vad du tycker eller väljer du att backa undan för att undvika en konflikt? I så fall är du inte ensam. Men att våga ta en konflikt, att säga nej och sätta sin egen gräns in en relation med en anhörig, vän eller kanske kollega är på lång sikt stärkande för självkänslan. Att aldrig säger nej även om det handlar obetydliga saker skadar din självrespekt och osynliggör dig. Kanske har du under din uppväxt lärt dig ett mönster att hålla tillbaks dina egna behovs hellre än riskera att skapa en obehaglig situation. Rädslan kan också komma från erfarenheter av att bli fysiskt eller psykiskt misshandlad, mobbad eller hånad när du försökt säga ifrån och sätta gränser.

Att sätta sin egen gräns handlar inte om att starta bråk eller till varje pris hävda sin rätt. Det handlar om att synliggöra sig själv och stärka sin självkänsla. Det är viktigt för alla människor att lära sig våga ta konflikter. Samtalsterapi kan hjälpa dig att identifiera dina gränser och få perspektiv på vad som är ett rimligt utrymme för dig.

”Ett öppet sinne är utmärkt på sitt vis  men det bör inte vara så öppet att det inte finns något som kan hålla utanför eller innanför. Det ska kunna stänga sina dörrar ibland annars kan det börja dra” -Butler