Håll i och håll ut

Kanske skönjer vi en lite ljusning. Håll i och håll ut och kom ihåg att riskbedöma varje steg av ev återgång till vanlig vardag.