Hållbarhet

Företag och samhällen är i ömsesidig påverkan och beroende av varandra.  En stabil samhällsutveckling skapar förutsättningar för lönsamma och växande företag. Som företag har vi mycket att vinna på att engagera oss i det samhälle vi verkar i.

Brinkegruppen inriktar sitt arbete för att bidra till ett hållbart samhälle på utmaningar kopplade till miljö, välgörenhetsorganisationer som arbetar för förbättrade levnadsvillkor för barn samt socialt arbete.

Vi tar i varje läge hänsyn till miljömässiga aspekter och försöker minska negativ miljöpåverkan genom att t ex välja kollektiva färdmedel, återvinna förbrukningsmaterial samt balansera vår energiförbrukning.

Vi åtar oss pro bono-uppdrag för t ex kvinnor i skyddat boende och stöttar Unicefs verksamhet som världsföräldrar samt SOS barnbyar.