Hög personalomsättning?

Varför slutar medarbetare? Ibland tom utan att ha ett nytt jobb. Bristande ledarskap står högst på listan över påverkansfaktorer. Läs mer här.