HR-stöd

HR


Brinkegruppen bidrar till framgång i din verksamhet! Vi utvecklar och implementerar fungerande HR-processer.

HR-stödMed vårt stöd tar du fram din organisations, dina ledares och dina medarbetares fulla potential. Vi bidrar till strategisk planering på ledningsnivå med ansvar för att företagets HR-processer är i linje med verksamhetens vision och mål. Vi coachar chefer för att implementera och säkerställa ett effektivt och konsekvent genomförande av strategiska fokusområden som:

 • Ledarskaps- och organisationsutveckling
 • Employer Branding och EVP
 • Performance Management
 • Kompetensförsörjning

Brinkegruppen stöttar också i operativa processer så som:

 • Rekrytering
 • Kompetensutveckling
 • Utvecklingssamtal
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Aktiva åtgärder mot diskriminering
 • Rehabilitering
 • Avveckling

Vi fungerar som arbetsrättslig expertis och företräder verksamheten i samverkan med fackliga organisationer.

Brinkegruppen lämnar alltid ett konkret resultat. Vi utvecklar struktur, tryggare ledare och förbättrad kommunikation vilket skapar starkare organisationer och bättre förutsättningar att uppnå affärsmål. Genom en professionell arbetsrättslig grund och en respektfull kommunikation bidrar vi till effektivt förändringsarbete!

 

Ledarskapscoaching


Det professionella ledarskapet – en avgörande framgångsfaktor för att nå dina affärsmål.

ChefscoachingKraven på chefer är höga. Ledarskapscoaching genom en personlig samtalspartner är ett effektivt verktyg för att utvecklas och uppnå resultat som ledare.

Med det coachande samtalet som grund och med utgångspunkt i dina aktuella utmaningar, personliga och professionella, lotsar Brinkegruppens konsulter  dig till ett framgångsrikt ledarskap. Du kommer att  växa in i din roll, känna förmågan att styra mot mål, hitta styrka och motivation hos medarbetare, våga delegera, hantera konflikter och skapa trygghet och balans.

Under ditt arbetsgivaransvar för systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering kan samtalsstöd även för medarbetare vara ett fungerande och kostnadseffektivt verktyg. Läs mer om detta under fliken “Samtalsterapi”.

 

Intresserad av våra tjänster?

Vill du boka en tid eller har du frågor? Använd då formuläret eller kontakta oss direkt.

Ann-Sofie

Ann-SofieFlerårig erfarenhet av olika befattningar inom HR-området, bland annat HR-chef, outplacementkonsult, rekryteringskonsult, konsultchef och utbildningsprojektledare. Bred erfarenhet från uppdrag i större internationella organisationer, såväl som mindre entreprenörsföretag, i roller som krävt både strategiskt ansvar och operativt kunnande.

E-post: ann-sofie@brinkegruppen.se
Telefon: 0709-684 378