HR-stöd

HR


Brinkegruppen utvecklar kvalificerade HR-processer som bidrar till framgång i din verksamhet.

HR-stödVår uppgift är att identifiera problem, samt analysera organisationers, ledares och medarbetares potential. Vi står för strategisk planering på ledningsnivå med ansvar för att företagets HR-processer är i linje med organisationens vision och mål. Brinkegruppen coachar chefer för att säkerställa ett effektivt och konsekvent genomförande av:

 • Medarbetarundersökningar
 • Talent Management
 • Performance Management
 • Ledarskapsutveckling

Brinkegruppen stöttar också i operativa processer så som:

 • Rekrytering
 • Kompetensutveckling
 • Utvecklingssamtal
 • Belöningssystem
 • Jämställdhet
 • Rehabilitering
 • Avveckling
 • Utveckling av internkommunikation och interninformation

Vi fungerar som arbetsrättslig expertis och företräder verksamheten i samverkan med externa parter som myndigheter, utbildningsinstitut och fackliga organisationer.

Brinkegruppen lämnar alltid ett konkret resultat. Vi utvecklar struktur, tryggare ledare och förbättrad kommunikation vilket skapar starkare organisationer och bättre förutsättningar att uppnå affärsmål. Genom en professionell arbetsrättslig grund och en respektfull kommunikation bidrar vi till effektivt förändringsarbete.

 

Chefscoaching


En avgörande framgångsfaktor för att nå affärsmål i ett företag är ett fungerande ledarskap.

ChefscoachingAtt vara ledare i dagens organisationer är en uppgift som ställer extremt höga krav på människor. Chefscoaching genom en personlig samtalspartner är ett effektivt verktyg för att uppnå resultat som ledare.

Med det coachande samtalet som grund och med utgångspunkt i ledarens aktuella utmaningar, personliga och professionella, erbjuder Brinkegruppens chefscoachingsprogram utveckling mot ett framgångsrikt ledarskap, det vill säga att hitta balansen, växa in i rollen, hantera konflikter, våga delegera och hitta styrkan hos dina medarbetare.

 

Intresserad av våra tjänster?

Vill du boka en tid eller har du frågor? Använd då formuläret eller kontakta oss direkt.

Ann-Sofie

Ann-SofieFlerårig erfarenhet av olika befattningar inom HR-området, bland annat HR-chef, outplacementkonsult, rekryteringskonsult, konsultchef och utbildningsprojektledare. Bred erfarenhet från uppdrag i större internationella organisationer, såväl som mindre entreprenörsföretag, i roller som krävt både strategiskt ansvar och operativt kunnande.

E-post: ann-sofie@brinkegruppen.se
Telefon: 0709-684 378