Ledarskap i det nya normala

Förra veckan deltog Brinkegruppen i ett intressant webinar på inbjudan från WES Insight. Ämnet var “Ledarskap i det nya normala” och den rapport man sammanställt visar att Corona-pandemin och dess konsekvenser ställer stora krav på nya former av ledarskap. Intressanta analyser av mångfaldens betydelse för att lyckas i kris och förändring samt slutsatsen att kvinnliga ledare just nu är bäst rustade att klara distansledarskap kan du läsa mer om här. Tack WES!