Mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Snart är det tid att följa upp och sätta nya mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den fysiska arbetsmiljön är betydligt mer lättdefinierad än den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har stor påvekan på våra medarbetare på dagens arbetsmarknad och vi gör klokt i att sätta fokus på det området. Tips om hur du kan analysera och målsätta hittar du här