När första ljuset tändes…

…är det dags att utvärdera resultatet av målen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.