Ta kontroll över din kompetensutveckling

Utvecklingen går snabbt och ställer krav på att vi själva tar kontroll över vår kompetensutveckling. Tips på hur du kan göra för att bredda och utveckla din kompetens hittar du här.