Vad innebär egentligen strategisk HR?

Som HR-konsult får man snabbt en insikt om att HR betyder olika saker i olika verksamheter. Erfarenheten visar också hur bra en genomtänkt HR-strategi bidrar till en framgångsrik affär. Wise Consulting ger på sin hemsida med hjälp av ett enkelt självtest möjlighet att utvärdera hur tydligt strategisk plats HR tar i din verksamhet. Testa dig här.